POGLAVLJE 1

Ophođenje s dobavljačima

Traženje ponude

Formalni upit o cijeni
Prijeteljski upit o cijeni
Pogađanje najniže cijene
Traženje cijene od dugogodišnjeg dobavljača
Nuđenje smiješno niske cijene
Traženje cijene za tri različite opcije

Upiti o ponudama

Upit o cijeni
Odbijanje promjene cijene 1
Odbijanje promjene cijene 2
Traženje popusta
Odgovor na protuponudu za dodatni popust
Pregovaranje o smanjenju cijene
Postupanje sa zahtjevom za narudžbu velike količine

Narudžbe

Ispostavljanje narudžbe i zahtjev za dostavom
Ispostavljanje narudžbe i razjašnjenje uvjeta
Pismena potvrda telefonske narudžbe
Ispostavljanje narudžbe
Ispravljanje naputaka o isporuci
Ispostavljanje količine u narudžbi
Slanje novca na račun
Požurivanje dobro poznatog dobavljača
Očitavanje bukvice dobavljaču zbog nepoštivanja narudžbe
Osporavanje dobavljačevih rokova i uvjeta
Obavještavanje novog dobavljača o vašim rokovima i uvjetima
Odbijanje narudžbe zbog neprihvatljivih uvjeta
Otkazivanje narudžbe zbog kršenja ugovora

Računi i izvodi

Traženje otpisivanja potraživanja - dostava krivih proizvoda
Upit o računu
Nemogućnost utvrđivanja porijekla narudžbenice
Traženje otpisivanja dijela potraživanja
Osporavanje troškova prijevoza
Zahtjev za povratkom troška dostave
Zahtjev za korekcijom rabata
Zahtjev za poništenjem računa
Vraćanje neprodane robe
Osporavanje računa koji prelazi dogovorenu cijenu
Upit o iznosu na računu

Zahtjevi, upiti i naputci

Traženje savjetodavnih usluga
Traženje dodatnih obavijesti o proizvodu
Molba dobavljaču da pošalje uzorke na probu
Traženje robe na probu
Zahtjev za posjetom trgovačkog predstavnika
Traženje informacije od dobavljača radi registracije standarda ISO 9000
Upoznavanje dobavljača s promjenom rokova i uvjeta
Obavještavanje dobavljača o dostavi
Posrednik traži bolje uzorke od proizvođača

Pregovori

Upoznavanje dobavljača s promijenjenim rokovima i uvjetima
Objašnjenje potrebe za novim sustavom
Pregovaranje s dobavljačem o ograničenju cijene
Obvezivanje dobavljača na pravovremenu dostavu
Zahtjev dobavljaču da prestane naplaćivati uzorke
Odbijanje dobavljača
Pregovaranje s dobavljačem o jediničnoj cijeni
Odgovor dobavljaču o smanjenju obima poslovanja s njim
Oštro upozorenje dobavljaču
Odbijanje dobavljačeve ponude 

Greške i nestanak robe

Vraćanje neispravne pošiljke 1
Vraćanje neispravne pošiljke 2
Upozorenje dobavljaču o proizvodima koji nedostaju
Traženje dokaza o dostavi
Obavijest dobavljaču o pronalasku nestale pošiljke
Obavijest dobavljaču o povratu robe
Isprika zbog čeka bez datuma

Žalbe - prijateljski i oštar pristup

Prijateljska pritužba o proizvodima koji stalno nedostaju
Blaga pritužba dobrom dobavljaču koja ga drži budnim
Prigovor zbog neizvršene narudžbe
Pritužba na prekasnu isporuku proizvoda
Pritužba na pogoršanje kvalitete usluge
Neslužbena pritužba
Pritužba o neprestanom manjku naručenih proizvoda
Obavijest o mogućem prekidu ugovora
Pritužba dobavljaču na dostavljačevo ponašanje
Zahtjev za popravkom loše izvršenog posla
Neisporučena roba - početni dopis
Neisporučena roba - drugi dopis
Pritužba na rezultate obavljenog posla
Pritužba na kvalitetu proizvoda
Isprika dobavljaču zbog pretjerane reakcije

Žalbe - korištenje oštrijih tonova

Drugi dopis pritužbe na kvalitetu proizvoda
Skidanje preupornog trgovačkog predstavnika s vrata
Prigovor zbog neispravnog proizvoda
Požurivanje dostave
Pritužba zbog kršenja usmenog dogovora
Pritužba na kvalitetu usluge
Pritužba dobavljaču zbog zakašnjele dostave
Oštra pritužba na loše obavljen posao
Strog odgovor na odbijanje povrata novca
Blaži odgovor na odbijanje povrata novca
Odlučan dopis dobavljaču o neriješenom sporu
Zahtjev za povrat novca zbog loše obavljenog posla
Upućivanje prigovora na sam vrh

Zahvala dobavljaču na dobroj usluzi

Hvaljenje kvalitete proizvoda
Čestitka dobavljaču koji je dobio ISO 9001

POGLAVLJE 2

Ophođenje s kupcima

Davanje ponude

Ponuda i savjet mogućem kupcu
Davanje ponude - "franko tvornica"
Nuđenje najbolje vrijednosti na najnižu cijenu
Ponuda i savjet
Obavijest kupcu o posebnim uvjetima
Potvrda cijene
Ispravljanje greške u cijeni
Ispravljanje greške u cijeni, neslužbeno
Odgovaranje na uzrujani dopis u svezi s povećanjem cijene
Odgovaranje na zahtjev za dodatnim popustom
Odobrenje niže cijene za veću količinu

Odgovori na upite i narudžbe

Dobrodošlica novom kupcu
Dobrodošlica novom kupcu, neslužbena
Dopis uz brošuru
Savjetovanje kupca o najboljem proizvodu
Dobar, uobičajen odgovor na upit
Odgovor na zahtjev za informacijom
Traženje dodatnih obavijesti po narudžbi
Korištenje jednog kupca protiv drugog
Obavijest kupcu da je roba spremna
Pregovori o promjeni cijene
Informiranje kupca da je prekasno za promjenu narudžbe
Potvrđivanje primitka narudžbe - roba privremeno rasprodana
Potvrđivanje predstojećeg sastanka
Objavljivanje promjene cijena

Isprike

Isprika osobi koja prima neželjenu poštu
Obavještavanje kupca o poduzetoj korektivnoj mjeri
Davanje obavijesti kupcu o nestalom paketu
Isprika supruzi preminulog kupca
Postupanje s kupcem čija narudžba nije ispunjena
Isprika kupcu zbog kašnjenja isporuke proizvoda
Učinkovit odgovor na prijetnju odlaska konkurenciji
Odgovaranje na pritužbu o lošoj usluzi
Ljubazna isprika postojanom kupcu
Isprika za grešku novom kupcu
Odgovor i osobna isprika kupcu
Isprika zbog nedolaska na sastanak
Odgovor na pritužbu o tehničkoj specifikaciji
Objašnjenje očiglednog nedostatka u kakvoći proizvoda
Prijedlog rješenja za nedostatak u kakvoći proizvoda
Isprika zbog pogrešne dostave proizvoda
Isprika zbog neispravnog proizvoda

Isprike s naznakom dodvoravanja

Isprika zbog kršenja usmenog dogovora
Isprika kupcu zbog proizvoda koji još nisu stigli
Iskrena isprika kupcu zbog promjene dogovorenog sastanka
Isprika vrlo ljutom kupcu
Objašnjenje olakšavajućih okolnosti nezadovoljnom kupcu
Ispričavanje kupcu zbog kašnjenja u odgovoru

Postupanje s nezgodnim kupcima

Postupanje s kupcem koji vas pokušava prevariti
Postupanje s vrlo neugodnim kupcem
Opravdanje posebnog troška i zadržavanje posla
Uljudno opovrgavanje neopravdane pritužbe
Odgovor na žalbu o neispravnom proizvodu
Osporavanje odgovornosti u svezi s pritužbom
Osporavanje mogućeg kršenja ugovora
Objašnjenje nezadovoljnom kupcu kako je greška u prijašnjem vlasniku
Pregovaranje o podjeli troškova prijevoza
Dogovor o odštetnom zahtjevu bez pravne osnove
Odgovor kupcu nakon prijevare

Odbijanje kupaca

Obavijest kupcu o obustavi isporuke
Odbijanje preuzimanja troškova prijevoza
Odbijanje savjetodavnih usluga zbog cijene
Odbijanje poslovne zamisli
Odbijanje povrata novca po isteku jamstvenog roka
Primjena odredbe o pravu vlasništva
Pregovori o izmjeni narudžbe
Odbijanje promjene poslovnog ugovora

Zahvala kupcima

Odgovor na dopis zahvale
Dopis zahvale za organizaciju seminara
Zahvala na pruženom gostoprimstvu
Uzvraćanje zahvalom na dopisu zahvale
Dopis zahvale na gostoprimstvu
Šaljivi-drska zahvala dobrom kupcu
Molba za neslužbenom povratnom informacijom od kupca
Zahvala kupcu na dopisu zahvale
Zahvala zadovoljnom kupcu
Zahvala poslovnom partneru na preporuci
Slanje reklamnih poklona klijentu
Zahvala klijentu na održanoj prezentaciji
Zahavla kupcu na sudjelovanju u istraživanju tržišta

Neprestano obavještavanje kupaca

Obavijest kupcu o promejni vašeg radnog mjesta
Imenovanje novog glavnog direktora
Razbijanje glasina o financijskom stanju posla
Slanje novog kataloga
Ispitivanje stavova kupaca 
Obnavljanje poslovnog odnosa
Korištenje ankete za obnavljanje poslovnog odnosa 
Molba kupcu za sudjelovanje u istraživanju tržišta
Obavijest kupcima o zatvaranju za vrijeme Božića i Nove godine

POGLAVLJE 3

Naplata potraživanja i nadzor nad dospjelim potraživanjima

Zahtjevanje plaćanja

Traženje potrde o tome kad će plaćanje biti izvršeno
Blaga opomena dužniku
Obavijest o prekoračenju roka plaćanja i obustavi daljnjih isporuka
Odbijanje daljnjih narudžbi dok se ne podmiri dug
Podsjećanje kupca na uvjete odgode plaćanja i traženje namirenja duga
Požurivanje isplate provizije
Požurivanje plaćanja od dobro poznatog kupca
Podsjećanje kupca na prekoračenje duga
Korištenje usluge iz prošlosti za požurivanje plaćanja

Odlučnije zahtjevanje plaćanja

Obavijest o prekoračenju roka plaćanja i zahtjev za plaćanje
Zahtjev za plaćanjem u roku od sedam dana
Zahtjev za plaćanje od inozemnog poduzeća
Zahtjev za plaćanjem od posrdenika
Upit o tome kad se može očekivati uplata
Poziv na kupčev osjećaj za poštenu utakmicu u osiguranju naplate
Zahtjev za redovitijim plaćanjem
Obavijest stranom kupcu o promjenama u uvjetima plaćanja
Utjerivanje duga pojačavanjem izraza razočaranja
Odbacivanje kupčeve nezadovoljavajuće ponude za plaćanje
Izražavanje razočaranja dužnikovom sporošću na čvrst, ali prijateljski način

Posljednje zahtjevanje plaćanja

Obavijest o ozbiljnom kašnjenju uplate
Zahtjev za plaćanjem od poduzeća koje propada
Konačni zahtjev: obavijest o namjeri pokretanja sudskog postupka
Oštar, ali prijateljski dopis sa zahtjevom za plaćanjem duga
Korištenje "mrkve" i "batine" za osiguranje plaćanja
Prekid poslovnog odnosa s kupcem
Zahtjev za uplatom cjelokupnog iznosa - održavanje pritiska
Najava podizanja tužbe za sedam dana

Odobravanje odgođenog plaćanja

Otvaranje računa za novog kupca
Obavijesti kupcu s novo-otvorenim računom
Pristanak na dopremu robe bez plaćanja unaprijed
Neslužbena obavijest kupcu o popustu za raniju uplatu
Obavijest kupcu o popustu za raniju uplatu (službenija) 
Najava kamate na odgođeno plaćanje po svim računima
Odgovor podnositelju zahtjeva za odobrenje odgode plaćanja
Traženje preporuke
Prvi račun kao prilog dopisu

Odbijanje zahtjeva za odgođeno plaćanje

Potvrda narudžbe i zahtjev za plaćanjem unaprijed
Slanje predračuna za posebnu narudžbu 
Slanje predračuna bez ikakvih razloga
Slanje predračuna zbog prošlih dugovanja
Traženje potvrde o plaćanju prije otpreme robe
Pritužba zbog nepoštivanja uvjeta odgođenog plaćanja
Traženje još jedne potvrde o prihavaćanju uvjeta odgode plaćanja
Otpis duga i odbijanje isporuke robe poduzeću

Postupanje s upitima i nesporazumima

Šaljiv dopis računalu - rješavanje nesporazuma s plaćanjem
Odbacivanje prijedloga za kompenzaciju
Zahtjev za dodatnim obavijestima o primljenoj uplati
Traženje pomoći od prave osobe
Obavijest kupcu da je izvod plaćen
Upit o izvodima otvorenih stavaka
Dostavljanje tražene kopije računa
Obavijest kucu da je platio dva puta
Poricanje obveze plaćanja - osim u slučaju grešaka propusta
Osporavanje prava na popust za ranije plaćanje

Odgovor na zahtjev za plaćanjem

Obavijest o uplati koja je naputu
Obavijest stranom kupcu o uplati koja je na putu
Molba za produljenje roka plaćanja
Obavijest o odgodi plaćanja zbog okolnosti van vašeg nadzora
Raščišćavanje zbrke oko uvjeta odgode plaćanja

Uplitanje odvjetnika

Izvješćivanje pravnog zastupnika o statusu neplaćenih računa
Davanje punomoći za naplatu duga
Traženje savjeta od odvjetnika
Traženje ponude od odvjetničkog društva
Davanje naloga odvjetniku za pokretanje postupka
Potvrda odvjetniku da želite poduzeti daljnje korake
Potvrda odvjetniku da ne želite poduzimati daljnje korake
Traženje obavijesti od Trgovačkog suda
Dopis stečajnom upravitelju o poduzeću u stečaju
Odlučan zahtjev za poduzimanjem daljnjih koraka

POGLAVLJE 4

Zapošljavanje

Razgovori za posao i ponudbe

Potvrda dogovora o razgovoru za posao
Molba kandidatu da dođe na razgovor za posao 1
Poziv kandidatu na razgovor za posao 2 
Ponuda za posao
Potvrda primitka molbe za posao
Negativan odgovor na upit o mogućnosti zaposlenja
Negativan odgovor na molbu prije razgovora za posao 1
Negativan odgovor na molbu prije razgovora za posao 2
Odbijanje kandidata nakon razgovora za posao
Odbijanje kandidata koji je zamalo bio izabran
Molba kandidatu da ispuni kratak test
Ponuda za posao
Ponuda za posao koji je kandidat odbio
Molba zaposleniku da prihvati novi posao u drugom mjestu

Preporuke

Molba za preporuku
Odgovor na molbu za preporuku
Odbijanje preporuke
Davanje kvalificirane preporuke
Davanje preporuke o osobi

Ugovori i uvjeti

Obavijest bivšem zaposleniku da je prekršio odredbe ugovora
Obavijest suparničkom poduzeću da je bivši zaposlenik prekršio odredbe ugovora
Poboljšanje uvjeta ugovora uključenjem obveze prema povjerljivosti podataka
Otkaz ugovora o radu
Prekid ugovora sa savjetnikom zbog zdravstvenog stanja

Upozorenja i otkazi

Prvo pismeno upozorenje zaposleniku (zbog povrede pravila sigurnosti na radu)
Konačno pismeno upozornje zaposleniku (zbog kršenja pravila sigurnosti na radu)
Otkaz ugovora o radu (zbog povrede odredbi Pravilnika o sigurnosti na radu)
Prvi dopis upozorenja zaposleniku (zbog neopravdanog izostanka s posla)
Zadnji dopis upozorenja zaposleniku (zbog neopravdanog izostanka s posla)
Otkaz ugovora o radu (zbog neopravdanog izostanka s posla)
Otkaz ugovora o radu po kratkom postupku
Upozorenje na postupak koji će vjerojatno dovesti do otkaza ugovora o radu po kratkom postupku
Potvrda suspenzije uz punu plaću do početka istrage

Općenite obavijesti

Pojašnjenje prava na intelektualno vlasništvo u poduzeću
Molba za dobrovoljnim prekidom radnog odnosa
Obavijest o potrebi za otpuštanjem zaposlenika
Obavijest zaposlenicima o preseljenju
Najava plana za preseljenje
Potvrda promjene vlasništva
Obavijest zaposlenicima o imenovanju novog glavnog direktora
Obavijest zaposlenicima o odlasku jednog zaposlenika
Objava nagrade na plaću
Najava promjena u isplati nagrada na plaću
Razbijanje glasina o preuzimanju

Obavijesti pojedinim zaposlenicima

Obavijest zaposleniku o kreditu od poduzeća
Obavijest zaposleniku o pravu na korištenje bolovanja
Potvrda suspenzije uz punu naknadu plaće zbog nesreće
Odbijanje zahtjeva za korištenje godišnjeg odmora
Obavijest zaposleniku o potrebi rada na državni blagdan
Potvrda o prekidu Ugovora o radu
Odbijanje plaćenog godišnjeg odmora
Potvrda uvjeta prijevremenog umirovljenja
Odbacivanje zaposlenikova prijedloga

Porodiljni i drugi dopusti

Obavijest zaposlenici o pravu na korištenje porodiljne naknade
Potvrda da zaposlenici ne pripada naknada za porodiljni dopust
Molba zaposlenici da potvrdi svoju namjeru povratka na posao
Potvrda ocu o odobrenju dopusta za rođenje djeteta
Želja zaposleniku za brzi povratak 
Odobrenje slobodnih dana zbog smrti u obitelji

Kako motivirati zaposlenike

Korištenje promocije za motivaciju zaposlenika
Korištenje mogućnosti napredovanja u svrhu motivacije zaposlenika
Motiviranje zaposlenika čiji se učinak pogoršao
Motiviranje prodajnog tima na početku nove godine
Motiviranje novog tima
Motiviranje tima za postizanje cilja

Čestitke

Objava nagrade za dugotrajnu vjernost poduzeću
Objava nagrade za postignute poslovne rezultate
Čestitka dobitniku nagrade "prodavač godine"
Čestitka dobitniku poslovne nagrade
Priznanje zaposlenikovom posebnom trudu
Priznanje dobrom prijedlogu

Zdravlje i sigurnost

Podsjećanje zaposlenika na politiku zaštite zdravlja i zaštite na radu
Podsjećanje zaposlenika na prostore ograničenog kretanja
Podsjetnik zaposlenicima s dozvolom za pristup određenom radnom mjestu
Obavijest voditelju sigurnosti na radu o povredi na radu
Podsjetnik o postupku evakuacije u slučaju požara
Savjet zaposleniku o postupanju s opasnim tvarima
Izvještaj o smrtnom slučaju
Rješavanje zahtjeva službe za protupožarnu zaštitu

Politika rada

Traženje komentara o sustavu ocjenjivanja zaposlenika
Dogovor za sastanak o disciplinskom postupku
Mijenjanje odredbi o godišnjim odmorima
Najava promjene politike korištenja godišnjih odmora
Obavijest o mogućnosti posudbe službenog vozila
Obavijest o korištenju službenog telefona za osobne pozive

Iskrena sućut

Izrazi suosjećanja ožalošćenoj supruzi
Izrazi suosjećanja roditeljima koji su iznenada izgubili sina
Dopis utjehe udovici poslovnog partnera
Molba za upućivanjem pisma sućuti

POGLAVLJE 5

Upravljanje prodajom i marketingom

Dopisi koji prodaju robu

Korištenje iskaza za poticanje zanimanja
Traženje od kupaca da zamisli "kako bi bilo"
Poziv na vizualizaciju
Korištenje snažnog, osobnog pristupa za privlačenje pozornosti
Prodaja na temelju entuzijazma, neposrednosti i osobne pažnje
Korištenje velikog mogućeg dobitka kao mamca
Pozivanje na kupčev osjećaj sigurnosti
Obavijest kupcu o osvojenoj nagradi
Dobivanje podrške za proizvod od druge organizacije
Kako povratiti izgubljenog kupca
Korištenje besplatnog primjerka za povećanje prodaje
Pripovjedanje u svrhu privlačenja pažnje 1
Pripovjedanje u svrhu privlačenja pažnje 2
Reakcija na hladan odziv na reklamni dopis
Reakcija na oduševljen odgovor na reklamni dopis
Poticaj za obnovu pretplate
Radoznalost kao podstrek
Dopis kupcu proizvoda
Dopis nakon susreta na sajmu
Sastanak kao poticaj za poslovnu suradnju
Traženje novih poslovnih prilika osobnijim dopisom
Standardan dopis predstavljanja
Predstavljanje dopisom
Odgovor na telefonski upit
Opis ponuđenih usluga
Naglašavanje prednosti proizvoda
Pozitivno prikazivanje promjene cijene

Traženje zastupstva

Nuđenje usluge zastupanja
Odlaganje konačnog odgovora distributeru koji želi sklopiti ekskluzivni ugovor
Odbijanje distributereve ponude
Prihvaćanje zastupstva - pstavljanje uvjeta
Odbijanje zastupstva - ponuda distribucije
Odbijanje molbe za zastupstvo zbog neprihvatljive osnove
Traženje sredstava za reklamu
Odgovor na traženje sredstava za reklamu

Upravljanje radom i ponašanjem zastupnika 

Motiviranje zastupnika dodatkom za veću prodaju
Zahvala zastupniku za posredovanje pri sklapanju posla
Pritužba zastupniku koji je prekoračio uvjete uvjete ugovora
Odgovor na pritužbu radi prekoračenja uvjeta ugovora
Upozorenje zastupniku koji ne postiže dogovorene rezultate
Objašnjenje loših rezultata
Pritužba zastupniku koji djeluje izvan svojih ovlaštenja
Objašnjenje za prekoračenje ovlasti iz zastupničkog ugovora
Prigovor zastupniku koji radi za takmaca
Otkaz zastupniku koji radi za takmaca
Raskid zastupničkog ugovora

Postupanje s upitima o zastupničkoj proviziji

Traženje objašnjenja za iznos zastupničke provizije
Objašnjenje iznosa zastupničke provizije
Zahtjev za povećanje provizije
Pregovori o zahtjevu za povećanje provizije
Preporuka za smanjenje cijena
Odgovor na zahtjev za smanjenje cijena

Obavijest zastupnicima o promjenama

Obavijest zastupniku da ne posluje s kupcem (zbog financijskog rizika)
Obavijest zastupniku o novom proizvodu
Obavijest zastupniku o promjeni cijena
Obavijest distributeru o predloženom povećanju cijene

Odnosi s javnošću

Ispravak činjenica u novinskom izvješću
Zahtjev za objavljivanje isprike
Obavijest medijima o iznenadnom odlsaku ključne osobe
Odgovor na telefonski upit o odlasku ključne osobe
Prijateljski dopis medijima o gubitku ključne osobe
Dopis medijima o proizvodu koji se povlači iz prodaje

Postupanje s reklamnim agencijama

Potvrda uvjeta oglašavanja agenciji
Obavijest agenciji o neispravnom položaju oglasa
Potvrda dogovora o oglašavanju
Naputak oglašivačkoj agenciji i dogovor o uvjetima oglašavanja
Provjera cijena oglašavanja
Odbijanje jedne ponude za oglašavanje i prihvaćanje druge
Ponuda smiješno male cijene za davanje oglasa

POGLAVLJE 6

Poslovanje s bankom, financije i imovina

Upravljanje s računom

Otvaranje tekućeg računa
Zatvaranje računa
Poništenje čeka
Obavijest banci o promjeni potpisnika čekova
Obavijest o promjeni bankovnog računa
Davanje podataka o banci za preporuku
Zahtjev za uspostavljanje trajnog naloga
Molba banci za posredovanje pri plaćanju međunarodne transakcije
Uplata čeka na bankovni račun

Pozajmice i prekoračenja

Slanje dokumenta banci
Dopis po molbi za kredit poduzeću
Molba za odobrenje prekoračenja na računu
Odbijanje ponude za otvaranje računa
Obavijest banci o pozitivnom tekućem poslovanju
Obavijest banci o pogoršanju položaja
Objašnjenje za prekoračenje na računu
Objašnjenje nenaplativog dugovanja banci

Bankovne reference

Molba za preporuku od banke 1
Molba za preporuku od banke 2
Upit po bankarskoj preporuci 1
Upit po bankarskoj preporuci 2

Faktoring i leasing

Molba za otkup potraživanja
Traženje više obavijesti od prodavača fotokopirnih strojeva
Traženje ponude za leasing fotokopirnog stroja
Žalba za prevelik trošak leasinga fotokopirnog stroja

Računovođe i porezi

Dopis računovođi o direktorovim troškovima
Odgovor na upit o računovodstvenoj stavci
Nalog za provođenje revizije

Osiguranje

Traženje osiguranja
Molba osiguravajućem društvu za reviziju ponude
Postavljanje odštetnog zahtjeva
Dodavanje nove opreme na policu osiguranja
Traženje obavijesti o pokriću od osiguravajuće kuće

Vlasništvo

Traženje ponude za procjenu objekta
Davanje naloga za procjenu vrijednosti objekta
Ponuda za kupovinu objekta posredniku za nekretnine
Potvrda ponude posredniku za nekretnine
Molba posredniku za nekretnine da započne pregovore o najmu
Pregovori o najamnini
Molba vlasniku za preuređenje poslovnog prostora
Odbijanje vlasnikova zahtjeva za popravke u poslovnim prostorijama
Obavijest Gradskom vijeću da gradske naknade snosi vlasnik poslovnih prostorija
Traženje olakšice na gradski porez
Molba za davanje dijela poslovnih prostorija u podnajam

POGLAVLJE 7

Međunarodna trgovina

Ponude narudžbe i upiti

Odgovor na upit i opis uvjeta plaćanja
Odgovor na upit i slanje brošure
Preporuka za proizvod i ponuda
Određivanje uvjeta za isporuku robe
Molba klijentu da izda akreditiv
Zahtjev kupcu za više pojedinosti o traženom proizvodu
Obavijest kupcu o isporuci robe koje nema na zalihama
Savjet stranom kupcu da izvadi vizu
Upoznavanje kupca s vašim putnim planovima
Odgovor na obavijest o planiranom posjetu
Traženje uplate prije isporuke robe

Financijska dokumentacija

Molba banci za plaćanje na osnovi otvorenog akreditiva
Rješavanje nepodudarnosti u popratnoj dokumentaciji akreditiva
Obrazloženje dodatnih financijskih troškova kupcu
Upute kupcu o plaćanju i potrebnoj dokumentaciji

Prijevoznička dokumentacija

Potvrda sadržaja liste pakiranja
Obavijest kupcu o pošiljci 1
Obavijest kupcu o pošiljci 2
Ispravak greške u teretnici
Upoznavanje špeditera s pojedinostima dostave
Molba za povrat carinskih troškova nakon izvršene procjene
Dopis inspekcijskoj službi s priloženom listom pakiranja

Druga dokumentacija

Izdavanje atesta za isporučenu robu
Molba za inspekcijski pregled
Molba inspekcijskoj službi za dobivanje "urednog nalaza" 1
Molba inspekcijskoj službi za dobivanje "urednog nalaza" 1
Traženje izvješća o cijeni
Ispravak greške u trgovačkoj dokumentaciji
Požurivanje izvješća o urednom inspekcijskom nalazu

POGLAVLJE 8

Poslovanje i društvena zajednica

Molbe i pozivi

Potpora poduhvatu društvene zajednice
Pozitivan odgovor na molbu za dobrotvorni prilog
Razmatranje mogućnosti primanja učenika na praksu
Primanje učenika na praksu
Prihvaćanje poziva za govor na sastanku
Poziv i molba za uručenje nagrade na svečanosti
Odgovor na molbu za školski posjet
Dogovaranje datuma konferencije

Odbijanje molbi i poziva

Negativan odgovor na molbu za dobrotvorni prilog 1
Negativan odgovor na molbu za dobrotvorni prilog 2
Negativan odgovor na molbu za dobrotvorni prilog 3
Odbijanje učenika za praksu
Negativan odgovor na poziv za održavanje govora na sastanku
Odbijanje molbe za članstvo u odboru
Odgoda sudjelovanja u tečaju za rukovoditelje
Odbijanje ponude za sudjelovanje na sajmu

Primjedbe i žalbe - kako ih uputiti i kako ih primiti

Prigovor na prostorni plan
Odgovor stanarima u svezi s mogućim narušavanjem izgleda okoliša
Obrana reklamnih poruka pred trgovačkom udrugom

Dodaci

Kako započeti dopis
Više od 100 prikladnih izraza
Više od 100 načina kako završiti dopis
Pisanje poslovnih dopisa

Indeks dopisa po vrsti

Čestitka

Čestitka dobavljaču koji je dobio ISO 9001
Čestitka dobitniku nagrade "prodavač godine"
Čestitka dobitniku poslovne nagrade

Davanje

Davanje ponude - "franko tvornica"
Davanje obavijesti kupcu o nestalom paketu
Davanje punomoći za naplatu duga
Davanje naloga odvjetniku za pokretanje postupka
Davanje kvalificirane preporuke
Davanje preporuke o osobi
Davanje podataka o banci za preporuku
Nalog za provođenje revizije
Davanje naloga za procjenu vrijednosti objekta

Davanje primjedbe

Prigovor na prostorni plan

Dogovaranje

Dogovor o odštetnom zahtjevu bez pravne osnove
Dogovor za sastanak o disciplinskom postupku
Naputak oglašivačkoj agenciji i dogovor o uvjetima oglašavanja
Dogovaranje datuma konferencije

Dostava u prilogu

Slanje novca na račun
Dopis uz brošuru
Prvi račun kao prilog dopisu
Dostavljanje tražene kopije računa

Informiranje

Nemogućnost utvrđivanja porijekla narudžbenice
Upoznavanje dobavljača s promijenjenim rokovima i uvjetima
Informiranje kupca da je prekasno za promjenu narudžbe
Objašnjenje nezadovoljnom kupcu kako je greška u prijašnjem vlasniku
Prekid poslovnog odnosa s kupcem
Obavijest kupcu da je izvod plaćen
Izvješćivanje pravnog zastupnika o statusu neplaćenih računa
Dopis stečajnom upravitelju o poduzećeu u stečaju
Obavijest kupcu o osvojenoj nagradi
Pripovjedanje u svrhu privlačenja pažnje 1
Pripovjedanje u svrhu privlačenja pažnje 2
Davanje obavijesti za preporuku od banke
Obavijest banci o pozitivnom tekućem poslovanju
Obavijest banci o pogoršanju položaja
Dopis računovođi o direktorovim troškovima
Postavljanje odštetnog zahtjeva
Obavijest kupcu o isporuci 1
Obavijest kupcu o isporuci 2
Dopis inspekcijskoj službi s priloženom listom pakiranja

Ispitivanje

Ispitivanje stavova kupaca

Ispravak

Ispravljanje naputaka o isporuci
Ispravljanje količine u narudžbi
Ispravljanje greške u cijeni
Ispravljanje greške u cijeni, neslužbeno
Ispravak činjenica u novinskom izvješću
Ispravak greške na teretnici
Ispravak greške u trgovačkoj dokumentaciji

Ispostavljanje

Ispostavljanje narudžbe i zahtjev za dostavom
Ispostavljanje narudžbe i razjašnjenje uvjeta
Ispostavljanje narudžbe
Odlaganje konačnog odgovora distributeru koji želi sklopiti ekskluzivni ugovor

Isprika

Isprika zbog čeka bez datuma
Isprika dobavljaču zbog pretjerane reakcije
Isprika osobi koja prima neželjenu poštu
Isprika supruzi preminulog kupca
Isprika kupcu zbog kašnjenja isporuke proizvoda
Ljubazna isprika postojanom kupcu
Isprika za grešku novom kupcu
Odgovor i osobna isprika kupcu
Isprika zbog nedolaska na sastanak
Isprika zbog pogrešne dostave proizvoda
Isprika zbog neispravnog proizvoda
Isprika zbog kršenja usmenog dogovora
Isprika kupcu zbog proizvoda koji još nisu stigli
Iskrena isprika kupcu zbog promjene dogovorenog sastanka
Isprika vrlo ljutom kupcu
Objašnjenje olakšavajućih okolnosti nezadovoljnom kupcu
Ispričavanje kupcu zbog kašnjenja u odgovoru

Isticanje

Opis ponuđenih usluga

Izdavanje atesta

Izdavanje atesta za isporučenu robu

Izražavanje dobrodošlice

Dobrodošlica novom kupcu
Dobrodošlica novom kupcu, neslužbena

Izvješćivanje

Izvješćivanje pravnog zastupnika o statusu neplaćenih računa
Obavijest voditelju sigurnosti na radu o povredi na radu
Izvještaj o smrtnom slučaju

Korištenje

Korištenje ankete za obnavljanje poslovnog odnosa 
Korištenje usluge iz prošlosti za požurivanje plaćanja
Korištenje "mrkve" i "batine" za osiguranje plaćanja
Korištenje promocije za motivaciju zaposlenika
Korištenje mogućnosti napredovanja u svrhu motivacije zaposlenika
Korištenje iskaza za poticanje zanimanja
Korištenje snažnog, osobnog pristupa za privlačenje pozornosti
Prodaja na temelju entuzijazma, neposrednosti i osobne pažnje
Dobivanje podrške za proizvod od druge organizacije
Radoznalost kao podstrek

Mogućnost

Razmatranje mogućnosti primanja učenika na praksu

Molba

Zahtjev za korekcijom rabata
Molba za neslužbenom povratnom informacijom od kupca
Molba kupcu za sudjelovanje u istraživanju tržišta
Molba za produljenje roka plaćanja
Molba kandidatu da dođe na razgovor za posao 1
Poziv kandidatu na razgovor za posao 2 
Molba kandidatu da ispuni kratak test
Molba zaposleniku da prihvati novi posao u drugom mjestu
Molba za preporuku
Molba za dobrovoljnim prekidom radnog odnosa
Molba zaposlenici da potvrdi svoju namjeru povratka na posao
Molba za upućivanjem pisma sućuti
Nuđenje usluge zastupanja
Molba banci za posredovanje pri plaćanju međunarodne transakcije
Molba za odobrenje prekoračenja na računu
Molba za preporuku od banke 1
Molba za preporuku od banke 2
Molba za otkup potraživanja
Molba osiguravajućem društvu za reviziju ponude
Molba posredniku za nekretnine da započne pregovore o najmu
Molba vlasniku za preuređenje poslovnog prostora
Molba za davanje dijela poslovnih prostorija u podnajam
Molba klijentu da izda akreditiv
Molba banci za plaćanje na osnovi otvorenog akreditiva
Molba za povrat carinskih troškova nakon izvršene procjene
Molba za inspekcijski pregled
Molba inspekcijskoj službi za dobivanje "urednog nalaza" 1
Molba inspekcijskoj službi za dobivanje "urednog nalaza" 1
Odgoda sudjelovanja u tečaju za rukovoditelje

Motiviranje

Motiviranje zaposlenika čiji se učinak pogoršao
Motiviranje prodajnog tima na početku nove godine
Motiviranje novog tima
Motiviranje tima za postizanje cilja
Motiviranje zastupnika dodatkom za veću prodaju

Naglašavanje

Naglašavanje prednosti proizvoda

Najava

Objavljivanje promjene cijena
Obavijest kupcu o promejni vašeg radnog mjesta
Imenovanje novog glavnog direktora
Razbijanje glasina o financijskom stanju posla
Najava podizanja tužbe za sedam dana
Najava kamate na odgođeno plaćanje po svim računima
Najava plana za preseljenje
Objava nagrade na plaću
Najava promjena u isplati nagrada na plaću
Objava nagrade za dugotrajnu vjernost poduzeću
Objava nagrade za postignute poslovne rezultate
Najava promjene politike korištenja godišnjih odmora

Navođenje cijene

Ponuda i savjet mogućem kupcu
Nuđenje najbolje vrijednosti na najnižu cijenu
Ponuda i savjet

Negiranje

Osporavanje odgovornosti u svezi s pritužbom
Osporavanje mogućeg kršenja ugovora
Poricanje obveze plaćanja - osim u slučaju grešaka propusta

Nuđenje

Nuđenje smiješno niske cijene
Ponuda za posao
Ponuda z aposao koji je kandidat odbio
Izrazi suosjećanja ožalošćenoj supruzi
Izrazi suosjećanja roditeljima koji su iznenada izgubili sina
Kako povratiti izgubljenog kupca
Ponuda smiješno male cijene za davanje oglasa
Ponuda za kupovinu objekta posredniku za nekretnine
Potpora poduhvatu društvene zajednice

Obavještavanje

Obavijest dobavljaču o pronalasku nestale pošiljke
Obavijest o mogućem prekidu ugovora
Obavijest kupcu o posebnim uvjetima
Obavijest kupcu da je roba spremna
Obavještavanje kupca o poduzetoj korektivnoj mjeri
Primjena odredbe o pravu vlasništva
Obavijest o prekoračenju roka plaćanja i obustavi daljnjih isporuka
Obavijest o prekoračenju roka plaćanja i zahtjev za plaćanje
Obavijest o ozbiljnom kašnjenju uplate
Konačni zahtjev: obavijest o namjeri pokretanja sudskog postupka
Obavijesti kupcu s novo-otvorenim računom
Neslužbena obavijest kupcu o popustu za raniju uplatu
Obavijest kupcu o popustu za raniju uplatu (službenija) 
Obavijest kucu da je platio dva puta
Obavijest o odgodi plaćanja zbog okolnosti van vašeg nadzora
Obavijest bivšem zaposleniku da je prekršio odredbe ugovora
Obavijest suparničkom poduzeću da je bivši zaposlenik prekršio odredbe ugovora
Obavijest o potrebi za otpuštanjem zaposlenika
Obavijest zaposlenicima o imenovanju novog glavnog direktora
Obavijest zaposlenicima o odlasku jednog zaposlenika
Obavijest zaposleniku o kreditu od poduzeća
Obavijest zaposleniku o pravu na korištenje bolovanja
Obavijest zaposleniku o potrebi rada na državni blagdan
Obavijest zaposlenici o pravu na korištenje porodiljne naknade
Obavijest voditelju sigurnosti na radu o povredi na radu
Obavijest o mogućnosti posudbe službenog vozila
Obavijest o korištenju službenog telefona za osobne pozive
Obavijest zastupniku da ne posluje s kupcem (zbog financijskog rizika)
Obavijest zastupniku o novom proizvodu
Obavijest zastupniku o promjeni cijena
Obavijest distributeru o predloženom povećanju cijene
Obavijest medijima o iznenadnom odlsaku ključne osobe
Dopis medijima o proizvodu koji se povlači iz prodaje
Obavijest agenciji o neispravnom položaju oglasa
Obavijest banci o promjeni potpisnika čekova
Obavijest o promjeni bankovnog računa
Obavijest Gradskom vijeću da gradske naknade snosi vlasnik poslovnih prostorija
Obavijest kupcu o isporuci robe koje nema na zalihama
Dopis inspekcijskoj službi s priloženom listom pakiranja

Obavijest i savjet

Obavještavanje novog dobavljača o vašim rokovima i uvjetima
Upoznavanje dobavljača s promjenom rokova i uvjeta
Obavještavanje dobavljača o dostavi
Upozorenje dobavljaču o proizvodima koji nedostaju
Obavijest dobavljaču o povratu robe
Ponuda i savjet mogućem kupcu
Ponuda i savjet
Savjetovanje kupca o najboljem proizvodu
Obavijest kupcu o obustavi isporuke
Obaviejst stranom kupcu o promjenama u uvjetima plaćanja
Obavijest o uplati koja je naputu
Obavijest stranom kupcu o uplati koja je na putu
Obavijest zaposlenicima o preseljenju
Savjet zaposleniku o postupanju s opasnim tvarima
Savjet stranom kupcu da izvadi vizu
Upoznavanje kupca s vašim putnim planovima
Upoznavanje špeditera s pojedinostima dostave

Objašnjenje

Objašnjenje potrebe za novim sustavom
Objašnjenje očiglednog nedostatka u kakvoći proizvoda
Objašnjenje olakšavajućih okolnosti nezadovoljnom kupcu
Postupanje s vrlo neugodnim kupcem
Opravdanje posebnog troška i zadržavanje posla
Objašnjenje loših rezultata
Objašnjenje za prekoračenje ovlasti iz zastupničkog ugovora
Objašnjenje iznosa zastupničke provizije
Objašnjenje za prekoračenje na računu
Objašnjenje nenaplativog dugovanja banci
Obrazloženje dodatnih financijskih troškova kupcu
Upute kupcu o plaćanju i potrebnoj dokumentaciji

Obnavljanje

Obnavljanje poslovnog odnosa
Korištenje ankete za obnavljanje poslovnog odnosa 
Kako povratiti izgubljenog kupca

Obrana

Obrana reklamnih poruka pred trgovačkom udrugom

Odbacivanje

Odbacivanje kupčeve nezadovoljavajuće ponude za plaćanje
Odbacivanje prijedloga za kompenzaciju
Negativan odgovor na upit o mogućnosti zaposlenja
Negativan odgovor na molbu prije razgovora za posao 1
Negativan odgovor na molbu prije razgovora za posao 2
Odbacivanje zaposlenikova prijedloga
Obavijest Gradskom vijeću da gradske naknade snosi vlasnik poslovnih prostorija

Odbijanje

Odbijanje promjene cijene 1
Odbijanje promjene cijene 2
Odbijanje narudžbe zbog neprihvatljivih uvjeta
Odbijanje dobavljača
Odbijanje dobavljačeve ponude 
Odbijanje preuzimanja troškova prijevoza
Odbijanje savjetodavnih usluga zbog cijene
Odbijanje poslovne zamisli
Odbijanje povrata novca po isteku jamstvenog roka
Odbijanje promjene poslovnog ugovora
Odbijanje daljnjih narudžbi dok se ne podmiri dug
Otpis duga i odbijanje isporuke robe poduzeću
Odbijanje kandidata nakon razgovora za posao
Odbijanje kandidata koji je zamalo bio izabran
Odbijanje preporuke
Odbijanje zahtjeva za korištenje godišnjeg odmora
Odbijanje distributereve ponude
Odbijanje zastupstva - ponuda distribucije
Odbijanje molbe za zastupstvo zbog neprihvatljive osnove
Odbijanje jedne ponude za oglašavanje i prihvaćanje druge
Odbijanje ponude za otvaranje računa
Negativan odgovor na molbu za dobrotvorni prilog 1
Negativan odgovor na molbu za dobrotvorni prilog 2
Negativan odgovor na molbu za dobrotvorni prilog 3
Odbijanje učenika za praksu
Negativan odgovor na poziv za održavanje govora na sastanku
Odbijanje molbe za članstvo u odboru
Odbijanje ponude za sudjelovanje na sajmu

Odgovaranje

Odgovaranje na dobavljačeve pritužbe o rokovima
Odgovaranje na uzrujani dopis u svezi s povećanjem cijene
Odgovaranje na zahtjev za dodatnim popustom
Odgovaranje na pritužbu o lošoj usluzi

Odgovor

Odgovor na protuponudu za dodatni popust
Odgovor dobavljaču o smanjenju obima poslovanja s njim
Strog odgovor na odbijanje povrata novca
Blaži odgovor na odbijanje povrata novca
Odgovor na zahtjev za informacijom
Učinkovit odgovor na prijetnju odlaska konkurenciji
Odgovor i osobna isprika kupcu
Odgovor na pritužbu o tehničkoj specifikaciji
Odgovor kupcu nakon prijevare
Odgovor na dopis zahvale
Odgovor podnositelju zahtjeva za odobrenje odgode plaćanja
Odgovor na traženje sredstava za reklamu
Odgovor na pritužbu radi prekoračenja uvjeta ugovora
Odgovor na zahtjev za smanjenje cijena
Odgovor na telefonski upit o odlasku ključne osobe
Odgovor na upit o računovodstvenoj stavci
Odgovor na upit i opis uvjeta plaćanja
Odgovor na upit i slanje brošure
Odgovor na obavijest o planiranom posjetu
Negativan odgovor na poziv za održavanje govora na sastanku
Odgovor stanarima u svezi s mogućim narušavanjem izgleda okoliša

Odobravanje

Davanje punomoći za naplatu duga
Odobrenje slobodnih dana zbog smrti u obitelji

Određivanje

Određivanje uvjeta za isporuku robe

Opovrgavanje

Uljudno opovrgavanje neopravdane pritužbe

Osporavanje

Osporavanje dobavljačevih rokova i uvjeta
Osporavanje troškova prijevoza
Osporavanje računa koji prelazi dogovorenu cijenu
Odlučan dopis dobavljaču o neriješenom sporu
Osporavanje prava na popust za ranije plaćanje

Otkaz

Otkazivanje narudžbe zbog kršenja ugovora
Otkaz ugovora o radu (zbog povrede odredbi Pravilnika o sigurnosti na radu)
Otkaz ugovora o radu (zbog neopravdanog izostanka s posla)
Otkaz ugovora o radu po kratkom postupku
Otkaz zastupniku koji radi za takmaca
Zatvaranje računa
Poništenje čeka

Otvaranje

Otvaranje računa za novog kupca
Otvaranje tekućeg računa

Podsjećanje

Blaga opomena dužniku
Podsjećanje kupca na uvjete odgode plaćanja i traženje namirenja duga
Podsjećanje kupca na prekoračenje duga
Podsjećanje zaposlenika na prostore ograničenog kretanja
Podsjetnik zaposlenicima s dozvolom za pristup određenom radnom mjestu
Podsjetnik o postupku evakuacije u slučaju požara
Savjet zaposleniku o postupanju s opasnim tvarima

Pojašnjenje

Ispostavljanje narudžbe i razjašnjenje uvjeta
Raščišćavanje zbrke oko uvjeta odgode plaćanja
Pojašnjenje prava na intelektualno vlasništvo u poduzeću

Poravnanje

Rješavanje nepodudarnosti u popratnoj dokumentaciji akreditiva
Ispravak greške u teretnici

Poticaj

Poticaj za obnovu pretplate

Postupanje

Postupanje sa zahtjevom za narudžbu velike količine
Postupanje s kupcem koji vas pokušava prevariti
Postupanje s vrlo neugodnim kupcem
Rješavanje zahtjeva službe za protupožarnu zaštitu

Potvrda

Pismena potvrda telefonske narudžbe
Potvrda cijene
Potvrđivanje primitka narudžbe - roba privremeno rasprodana
Potvrđivanje predstojećeg sastanka
Potvrda narudžbe i zahtjev za plaćanjem unaprijed
Potvrda odvjetniku da želite poduzeti daljnje korake
Potvrda dogovora o razgovoru za posao
Potvrda primitka molbe za posao
Potvrda suspenzije uz punu plaću do početka istrage
Potvrda promjene vlasništva
Potvrda suspenzije uz punu naknadu plaće zbog nesreće
Potvrda o prekidu Ugovora o radu
Potvrda uvjeta prijevremenog umirovljenja
Potvrda da zaposlenici ne pripada naknada za porodiljni dopust
Potvrda ocu o odobrenju dopusta za rođenje djeteta
Potvrda uvjeta oglašavanja agenciji
Potvrda dogovora o oglašavanju
Potvrda ponude posredniku za nekretnine
Potvrda sadržaja liste pakiranja

Poziv

Ponuda za posao
Poziv na vizualizaciju
Poziv i molba za uručenje nagrade na svečanosti

Pozivanje na...

Poziv na kupčev osjećaj za poštenu utakmicu u osiguranju naplate
Odlučan zahtjev za poduzimanjem daljnjih koraka
Pozivanje na kupčev osjećaj sigurnosti

Požurivanje

Požurivanje dobro poznatog dobavljača
Očitavanje bukvice dobavljaču zbog nepoštivanja narudžbe
Požurivanje dostave
Požurivanje isplate provizije
Požurivanje plaćanja od dobro poznatog kupca
Utjerivanje duga pojačavanjem izraza razočaranja
Požurivanje izvješća o urednom inspekcijskom nalazu

Predstavljanje

Standardan dopis predstavljanja
Predstavljanje dopisom

Pregovaranje

Pogađanje najniže cijene
Pregovaranje o smanjenju cijene
Pregovaranje s dobavljačem o ograničenju cijene
Pregovaranje s dobavljačem o jediničnoj cijeni
Korištenje jednog kupca protiv drugog
Pregovori o promjeni cijene
Pregovaranje o podjeli troškova prijevoza
Dogovor o odštetnom zahtjevu bez pravne osnove
Pregovori o izmjeni narudžbe
Pregovori o zahtjevu za povećanje provizije
Molba posredniku za nekretnine da započne pregovore o najmu

Prekid

Prekid ugovora sa savjetnikom zbog zdravstvenog stanja
Raskid zastupničkog ugovora

Preporučivanje

Preporuka za smanjenje cijena
Preporuka za proizvod i ponuda

Prigovaranje

Očitavanje bukvice dobavljaču zbog nepoštivanja narudžbe
Skidanje preupornog trgovačkog predstavnika s vrata
Prigovor zastupniku koji radi za takmaca

Prihvaćanje

Odobrenje niže cijene za veću količinu
Prihvaćanje zastupstva - pstavljanje uvjeta
Pozitivan odgovor na molbu za dobrotvorni prilog
Primanje učenika na praksu
Prihvaćanje poziva za govor na sastanku

Priznanje

Priznanje dobrom prijedlogu

Prodaja

Slanje novog kataloga
Slanje predračuna za posebnu narudžbu 
Slanje predračuna bez ikakvih razloga
Slanje predračuna zbog prošlih dugovanja
Prodaja na temelju entuzijazma, neposrednosti i osobne pažnje
Dopis kupcu proizvoda
Zahtjev za uspostavljanje trajnog naloga
Molba banci za posredovanje pri plaćanju međunarodne transakcije

Promjena

Ispravljanje naputaka o isporuci
Ispostavljanje količine u narudžbi
Poboljšanje uvjeta ugovora uključenjem obveze prema povjerljivosti podataka
Mijenjanje odredbi o godišnjim odmorima
Pozitivno prikazivanje promjene cijene

Provjera

Provjera cijena oglašavanja

Reakcija

Dobar, uobičajen odgovor na upit
Reakcija na hladan odziv na reklamni dopis
Reakcija na oduševljen odgovor na reklamni dopis
Dopis nakon susreta na sajmu
Sastanak kao poticaj za poslovnu suradnju
Odgovor na telefonski upit
Dopis po molbi za kredit poduzeću

Rješavanje

Postupanje s kupcem čija narudžba nije ispunjena

Slaganje

Pristanak na dopremu robe bez plaćanja unaprijed

Suzbijanje

Razbijanje glasina o preuzimanju

Traženje

Traženje cijene od dugogodišnjeg dobavljača
Traženje cijene za tri različite opcije
Traženje popusta
Ispostavljanje narudžbe i zahtjev za dostavom
Traženje otpisivanja potraživanja - dostava krivih proizvoda
Traženje otpisivanja dijela potraživanja
Traženje savjetodavnih usluga
Traženje dodatnih obavijesti o proizvodu
Traženje robe na probu
Traženje informacije od dobavljača radi registracije standarda ISO 9000
Posrednik traži bolje uzorke od proizvođača
Traženje dokaza o dostavi
Traženje dodatnih obavijesti po narudžbi
Traženje preporuke
Traženje potvrde o plaćanju prije otpreme robe
Traženje još jedne potvrde o prihavaćanju uvjeta odgode plaćanja
Traženje pomoći od prave osobe
Traženje savjeta od odvjetnika
Traženje ponude od odvjetničkog društva
Traženje obavijesti od Trgovačkog suda
Traženje komentara o sustavu ocjenjivanja zaposlenika
Traženje od kupaca da zamisli "kako bi bilo"
Traženje novih poslovnih prilika osobnijim dopisom
Traženje sredstava za reklamu
Traženje objašnjenja za iznos zastupničke provizije
Traženje više obavijesti od prodavača fotokopirnih strojeva
Traženje ponude za leasing fotokopirnog stroja
Traženje osiguranja
Dodavanje nove opreme na policu osiguranja
Traženje obavijesti o pokriću od osiguravajuće kuće
Traženje ponude za procjenu objekta
Traženje olakšice na gradski porez
Traženje uplate prije isporuke robe
Traženje izvješća o cijeni

Upiti

Formalni upit o cijeni
Prijeteljski upit o cijeni
Upit o cijeni
Upit o računu
Upit o iznosu na računu
Upit o tome kad se može očekivati uplata
Upit o izvodima otvorenih stavaka
Upit po bankarskoj preporuci 1
Upit po bankarskoj preporuci 2

Upozorenje

Oštro upozorenje dobavljaču
Prvo pismeno upozorenje zaposleniku (zbog povrede pravila sigurnosti na radu)
Konačno pismeno upozornje zaposleniku (zbog kršenja pravila sigurnosti na radu)
Prvi dopis upozorenja zaposleniku (zbog neopravdanog izostanka s posla)
Zadnji dopis upozorenja zaposleniku (zbog neopravdanog izostanka s posla)
Upozorenje na postupak koji će vjerojatno dovesti do otkaza ugovora o radu po kratkom postupku
Upozorenje zastupniku koji ne postiže dogovorene rezultate

Utjeha

Želja zaposleniku za brzi povratak 
Izrazi suosjećanja ožalošćenoj supruzi
Izrazi suosjećanja roditeljima koji su iznenada izgubili sina
Dopis utjehe udovici poslovnog partnera

Uvažavanje

Hvaljenje kvalitete proizvoda
Uzvraćanje zahvalom na dopisu zahvale
Priznanje zaposlenikovom posebnom trudu

Vraćanje

Vraćanje neprodane robe
Vraćanje neispravne pošiljke 1
Vraćanje neispravne pošiljke 2

Zahvala

Dopis zahvale za organizaciju seminara
Zahvala na pruženom gostoprimstvu
Dopis zahvale na gostoprimstvu
Šaljivi-drska zahvala dobrom kupcu
Zahvala kupcu na dopisu zahvale
Slanje reklamnih poklona klijentu
Zahvala klijentu na održanoj prezentaciji
Zahavla kupcu na sudjelovanju u istraživanju tržišta
Zahvala zastupniku za posredovanje pri sklapanju posla

Zahtjev

Zahtjev za povratkom troška dostave
Zahtjev za poništenjem računa
Zahtjev za posjetom trgovačkog predstavnika
Zahtjev dobavljaču da prestane naplaćivati uzorke
Zahtjev za popravkom loše izvršenog posla
Zahtjev za povrat novca zbog loše obavljenog posla
Zahtjev za plaćanjem u roku od sedam dana
Zahtjev za plaćanje od inozemnog poduzeća
Zahtjev za plaćanjem od posrdenika
Zahtjev za plaćanjem od poduzeća koje propada
Konačni zahtjev: obavijest o namjeri pokretanja sudskog postupka
Oštar, ali prijateljski dopis sa zahtjevom za plaćanjem duga
Zahtjev za uplatom cjelokupnog iznosa - održavanje pritiska
Potvrda narudžbe i zahtjev za plaćanjem unaprijed
Zahtjev za dodatnim obavijestima o primljenoj uplati
Zahtjev za povećanje provizije
Zahtjev za objavljivanje isprike
Zahtjev kupcu za više pojedinosti o traženom proizvodu

Žalba i prigovor

Prijateljska pritužba o proizvodima koji stalno nedostaju
Blaga pritužba dobrom dobavljaču koja ga drži budnim
Prigovor zbog neizvršene narudžbe
Pritužba na prekasnu isporuku proizvoda
Pritužba na pogoršanje kvalitete usluga
Neslužbena pritužba
Pritužba o neprestanom manjku naručenih proizvoda
Pritužba dobavljaču na dostavljačevo ponašanje
Pritužba na rezultate obavljenog posla
Pritužba na kvalitetu proizvoda
Drugi dopis pritužbe na kvalitetu proizvoda
Prigovor zbog neispravnog proizvoda
Pritužba na kvalitetu usluge
Pritužba dobavljaču zbog zakašnjele dostave
Oštra pritužba na loše obavljen posao
Upućivanje prigovora na sam vrh
Pritužba zbog nepoštivanja uvjeta odgođenog plaćanja
Pritužba zastupniku koji je prekoračio uvjete ugovora
Pritužba zastupniku koji djeluje izvan svojih ovlaštenja
Žalba za prevelik trošak leasinga fotokopirnog stroja